Privacy Statement

Privacy statement

Servicedienst Meijer  hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten. Wij gaan dan ook uiterst zorgvuldig om met uw gegevens. Uw gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld en worden uitsluitend gebruikt voor het maken van afspraken voor reparaties of levering van witgoed.  Dit betreft in ieder geval de gegevens zoals die door uw zijn verstrekt, waaronder NAW-gegevens en andere contactgegevens.  Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Hoe beschermen we uw gegevens.

Wij nemen alle maatregelen die nodig zijn om uw gegevens te beschermen. Hiervoor houden wij ons aan de wet.  Wij kunnen alleen gegevens zien die zij nodig hebben voor ons werk. Ook onze computers en gebouwen zijn beveiligd. We bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk.

 Als u uw gegevens wilt inzien, laten corrigeren of verwijderen, dan kun je een verzoek bij ons indienen door een e-mail te sturen naar info@servicedienstmeijer.nl.