Techniek nederland

Over ons

 Over Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel.   Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant.    We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als een van de grootste werkgeversorganisatie van Nederland een factor van betekenis.

 Onze visie op de rol van techniek

In 2030 ziet ons land er compleet anders uit dan nu. De energietransitie, de circulaire economie, verstedelijking, mobiliteit, digitalisering, vergrijzing: stuk voor stuk ontwikkelingen met ingrijpende gevolgen voor de manier waarop we leven, wonen en werken. Het zijn uitdagingen die vragen om inzet van nieuwe en slimmere techniek, om nieuwe ideeën en een ingrijpend andere manier van samenwerken. Zowel op grote schaal – regionaal of landelijk – als voor ieder specifiek bedrijf, ieder huishouden en zelfs voor ieder individu.

Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. Geen ‘Big Data’ en cybersecurity zonder goed functionerende systemen, geen ‘nul op de meter’ zonder installatietechniek, geen high-tech infrastructuur zonder goede verbindingen. Innovatieve verkeersoplossingen, slimme technieken waardoor ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen, steeds efficiëntere productielijnen, flexibele gebouwen, circulariteit, smart living, de energietransitie… Het aandeel van de slimme techniek speelt een steeds grotere, cruciale rol in het welzijn en duurzaam succes van ons land. Daardoor groeit het belang van onze sector en onze vereniging.

Techniek en innovatie zijn onderdeel van ieders leven. Ze spelen een belangrijke rol op gebied van wonen, werken en recreëren en zijn daarnaast essentieel voor het creëren van een duurzaam Nederland. Dag en nacht zijn meer dan 120.000 technici in de weer om die innovaties efficiënt te realiseren, veilig te laten werken, zorgvuldig te onderhouden en verantwoord te ontmantelen.

Techniek Nederland heeft voor de periode 2017-2020 onderstaande speerpunten en thema's benoemd om op deze gebieden nieuwe kansen te benutten.

1.    Arbeidsmarkt

2.    Innovatie en techniek

3.    Verbeteren kwaliteit

4.    Sterke positie innemen

5.    Ondersteunen bij succesvol ondernemen

6.    Ontwikkelen van vereniging en bureauorganisatie

We opereren zowel landelijk als regionaal en op doelgroepniveau.

Voor meer info kijk op https://www.technieknederland.nl/home